Ungehus CPH og Fremtidsfabrikken

Ungehus CPH er et aktivitets- og samværstilbud for borgere mellem 18 og 30 år. I Ungehus CPH finder du også Fremtidsfabrikken, som er et beskæftigelsesforløb med fokus på mental og fysisk sundhed.

Hverdagen i Ungehus CPH

Ungehus CPH er et aktivitets- og samværstilbud, hvor borgere kan samles omkring et bredt udsnit af aktiviteter og gruppetilbud. Hos os kommer unge mellem 18-30 år, som har en psykisk sårbarhed. Det kan være i form af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, affektive lidelser, ensomhed og isolation, inaktivitet, manglende netværk og hverdagsaktiviteter, samt ringe tro på sig selv og fremtiden.

Aktiviteter i Ungehus CPH

i Ungehus CPH har du mulighed for at møde andre unge og tage en samtale med fagprofessionelle. Udover samvær og samtale, kan du fordybe dig i husets mange aktiviteter, som både kan gøre det nemmere at lære andre at kende, samt at få arbejdet med de udfordringer, som fylder i din hverdag.

Vi har et stort udvalg af aktiviteter, hvor du både kan få en kop kaffe og en sund velsmagende frokost, deltage i sport, fitness, musik, kreative aktiviteter og læsegruppe. Du kan også deltage i gruppeforløb, som fx Fremtidsfabrikken, der med udgangspunkt i fællesskabet har fokus på udvikling hos den enkelte.

Fremtidsfabrikken - et gruppeforløb

Fremtidsfabrikken er et gruppeforløb for dig, der ønsker at arbejde med fysisk aktivitet, fysisk og psykisk sundhed samt sociale relationer.

Det fysiske og mentale helbred hænger sammen i en helhed. Derfor arbejder vi med kost og motion igennem undervisning og læring om strategier til at håndtere psykiske symptomer. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og fysisk træning, madlavning, sociale aktiviteter og ture.

Under hele forløbet tilknyttes du en vejleder, som du ugentligt har vejledningssamtaler med.

Formål

  • At du bliver mere bevidst om dine ressourcer
  • Får overskud til at tage ansvar for dine valg
  • Skaber forandringer, der fastholder dit fokus på et godt voksenliv og uddannelse eller beskæftigelse

Varighed 

  • Kurset varer 24 uger og du skal møde 20 timer ugentligt. 

Vejledning

Gennem forløbet vil du være tilknyttet en vejleder i Fremtidsfabrikken, som sammen med dig vil arbejde med dine målsætninger og følge op løbende. Der er fastlagt én ugentlig vejledningssamtale. Derudover er der mulighed for ad hoc samtaler.

I slutningen af forløbet vil du få udarbejdet en progressionsrapport til brug for dit videre forløb. 

En bruger siger:

”Man kan få noget mere struktur på hverdagen, hvis det er det, man har brug for. Ellers er det et frirum, hvor alle er i samme båd og man behøver derfor ikke at skulle forklare sig. Her snakkes der om alt … men det er mest lette samtaler og latter der fylder”.

Kontakt os

Ungehus CPH

Ungehus CPH

Hørsholmsgade 20E

2200 København N
Fremtidsfabrikken

Fremtidsfabrikken

Hørsholmsgade 20 E

2200 København N