Københavns Kommunes logo

Centernyt juli 2022

Centernyt er til dig som er medarbejder, beboer eller pårørende i CUMB og har til formål at give et indblik i, hvad der rør sig på tværs i centret, i forvaltningen og generelt i Socialpsykiatri København.

Velkommen til centernyt

Dette nummer er en kort summerudgave af nyhedsbrevet og indeholder:

  • Konstituering af Hans som borgercenterchef for socialpsykiatrien
  • Fra 2 til 3 borgercenterchefer
  • God sommer

Konstituering

Borgercenterchef Cecilie Engell har fået nydt job. Hun starter som direktør i Brøndby Kommune på den anden side af sommerferien. I perioden frem til, at stillingen er genbesat permanent, bliver CUMBs centerchef Hans Hugo Andersen konstitueret borgercenterchef for socialpsykiatrien i København.

Fra 2 til 3 borgercenterchefer

Uddrag fra direktør Anders Mølles Jakobsens orienteringsmail:

På den længere bane har direktionen genbesøgt beslutningen om at nedjustere fra tre til to borgercenterchefer i Borgercenter Voksne (BCV). Den drøftelse er mundet ud i enighed om, at der - givet borgercenterets opgavesammensætning, bredde og kompleksitet – igen skal være tre borgercenterchefer i BCV. Planen er derfor, at der opslås to borgercenterchefstillinger til besættelse i efteråret

Rigtig god sommer

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.

Tak for jeres store indsats i første halvdel af 2022 - Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde :-)

Alle gode hilsner

Hans Hugo Andersen