Københavns Kommunes logo

Centernyt december 2021

Velkommen til centernyt.
Centernyt er sat i verden for, at du som medarbejder, beboer eller pårørende i CUMB kan få viden om, hvad der sker på tværs af tilbud i centret, i forvaltningen og hvad der generelt rør sig i Socialpsykiatri København.

I dette nummer kan du læse om:

 • Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU) - resultater for 2021  
 • DOMUS - en stor tak
 • Thorpgården er vendt hjem
 • Valg til Centerrådet 2022
 • Nye ledere i CUMB
 • Fagligt arrangement for alle medarbejdere
 • Glædelig jul

Brugertilfredshedsundersøgelsen - Resultater for 2021

Resultaterne af beboernes besvarelser på årets brugertilfredshedsundersøgelse er kommet!

I alt har 105 beboere i CUMB taget sig tid til at besvare årets BTU - Tusind tak for det!

Resultaterne i CUMB er overvejende positive, men efterlader bestemt rum for fortsat nysgerrighed og forbedring inden for visse områder. Især temaer som tryghed og trivsel, fællesskaber og aktiviteter er emner, der fortsat skal være i fokus, når vi går ind i 2022.

Dialogredskab

Årets resultater kan med fordel danne grundlag for nogle af jeres fremadrettede drøftelser på beboermøderne lokalt i centret. Hvert tilbud har fået sin egen rapport som peger på, hvad der er på spil og gør sig relevant lige præcis hos jer.

Det samlede resultat for hele centret vil vanen tro også blive præsenteret i MED-regi, på ledermøde og i centerrådet.

Perioden for indsamlingen

6. september - 15. oktober 2021 (Uge 36-41)

DOMUS - en stor tak

DOMUS er det nye dokumentationssystem, som vi i socialpsykiatrien er forpligtet til at benytte.

Ibrugtagningen af DOMUS har været i fuld gang de sidste uger, og det har i dén grad kunne mærkes i jeres hverdag på tilbuddene. Jeres forståelse for opgaven - både medarbejdere og beboere - har været enestående, og det er med stor respekt og taknemmelighed, at vi nu er igennem den mest hektiske og stressede periode omkring den tekniske implementering af DOMUS.

I 2022 skal vi dykke langt mere ned i de faglige overvejelser, der naturligt har meldt sig efter det nye system er taget i brug.

Fra den 7. december er hele CUMB overgået til det nye fagsystem i brug.

Thorupgården er vendt hjem

Thorupgården er igen vendt tilbage til sin vante adresse i hjertet af Nørrebro. Tilbuddet har været igennem en massiv renovering og ikke mindst fået lidt af et ansigtsløft ;-)

Alle er mere end velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe og en rundvisning i de nyrenoverede gemakker.

Både beboere og medarbejdere er glade for at være tilbage - til trods for de fortsatte udfordringer, der åbenbart notorisk følger med en flytteproces i den kaliber, Thorupgården har gennemlevet det sidste halvandet år.

Velkommen hjem :-)

Valg til centerråd 2022

Det er blevet tid til valg af nye repræsentanter til

centerrådet. Derfor opfordres alle tilbud til at finde kandidater blandt de borgere og pårørende, som har et ønske om at blive repræsentant i CUMBs centerråd.

Lokale valg

Det vil være oplagt at planlægge de lokale valg i forbindelse med jeres julearrangementer - i det omfang Corona tillader, naturligvis!

Det nye centerråd konstitueres på først kommende centerrådsmøde i 2022, hvor både forperson, næstforperson og repræsentanter til Dialogforum vælges.

Alle kan stille op!

Det kræver ingen særlige kompetencer at være en del af centerrådet. Vigtigt er blot interesse for og engagement i centrets udvikling.

Mere info

Læs mere om de vejledende retningslinjer for centerråd her på vores hjemmeside.

Eller tag kontakt til centerrådssekretær Ditte Wiegman på QJ5R@kk.dk

Nye ledere i centret

Borgervænget

Har pr 1. oktober 2021 fået en ny botilbudsleder, Jonas Ammitzbøll, som tidligere har været ansat som leder i socialpsykiatrien og deraf har flere års erfaring på området.

Derudover er Borgervængets udviklingssygeplejerske Julie Malling blevet ansat som afdelingsleder af 3. sal per 1. november 2021.

Thorupgården

På Thorupgården er Simon Hegelund Østergaard startet som ny botilbudsleder den 1. december 2021. Simon har ligesom Jonas lang erfaring som tidligere leder i socialpsykiatrien.

Radisevej

Har fået ny afdelingsleder i form af Sabrina Burin Kimer, der før var ansat som medarbejder samme sted.

Sydhavn og Orienten

På de to tilbud er Anne-Katrine Sørensen tiltrådt som konstitueret botilbudsleder. Anne-Katrine besad før stillingen som afdelingsleder i Sydhavnen.

I Anne-Katrines sted er Louise Haugaard blevet ansat som konstitueret afdelingsleder for Sydhavnen. 

Faglig dag for medarbejderne

For centrets ansatte skydes 2022 i gang med en fælles faglig dag, hvor vi skal tilbringe en hel dag sammen i faglighedens tegn den 20. januar.

Overskriften for dagen er: "Undgå udbrændthed, medfølelsestræthed og traumer ved psykisk krævende arbejde - om strategisk forebyggelse af mental slitage" v. belastningspsykolog Rikke Høgsted

Programmet byder på en levende dag med oplæg, øvelser, fortællinger fra Rikkes arbejdsliv, film og musik, der giver:

 • Indblik i belastningspsykologien i form af viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster og i værste fald vil kunne fører til en psykisk arbejdsskade.
 • Blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler.
 • Ideer til forebyggelse på både individ-, gruppe-, leder- og organisationsniveau.
 • Tid til at udveksle egne erfaringer – fortælle og lytte.
 • Og endelig og nærmest vigtigst: et fælles sprog, der gør det lettere at arbejde videre med emnet  

Derudover kommer der et par andre oplægsholdere, som forhåbentligt kan være med til at generere inspiration, refleksion, eftertanke og måske sågar et lille grin.

Glædelig jul...

...og TUSIND TAK for et begivenhedsrigt år!

Lad os fortsætte det gode samarbejde og store engagement i 2022.

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår :-)

Nyhedsbrevet vender tilbage i 2022. Hvis du har en nyhed eller idé til et tema, som skal bringes i brevet, må du endelig sige til - alle bud er velkomne.

Kontakt os

Redaktionen