Peers i Kompasset

Fælles erfaringer bliver til recovery for mennesker med psykiske lidelser.

Peer to Peer mod et bedre liv

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har besluttet, at alle københavnere skal have mulighed for at skabe sig et godt liv uanset deres fysiske, psykiske og sociale udgangspunkt.

Om dette skriver de:

”I socialpsykiatrien betyder det, at vi skal være med til at understøtte borgere med psykiske lidelser i deres recovery-processer. Recovery er den enkelte borgers personlige proces, fordi mennesker kommer sig af psykiske lidelser på forskellige måder. Det er vores opgave at støtte borgerne i deres recovery gennem rehabilitering".

Hvad er recovery?

Recovery er en proces, som er unik for hvert enkelt menneske, og det handler grundlæggende om at komme sig helt eller delvist efter psykisk sygdom. Region Hovedstadens Psykiatri skriver bl.a. følgende om recovery:

”Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at patienten bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere at patienten kommer videre i livet og genfinder ny mening.”

I recovery-processen medskaber det enkelte menneske sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personen selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå.

Udover selve mennesket med psykisk lidelse medvirker andre til at skabe nogle rammer for arbejdet med at ’komme videre’. Denne ramme kaldes rehabilitering og en mulighed for støtte i recovery-processen kan fx være at få en peer.

Forskning viser, at begrebet ’peer to peer’ kan have stor indflydelse på mennesker med psykisk lidelse i forhold til ’at komme sig af psykisk sygdom’.

Peer2Peer

’Peer’ betyder en ligesindet, en man kan spejle sig i og genkende sig selv i, og ’peer to peer’ er, når et menneske, der i en eller anden form selv har eller har haft en psykisk lidelse, og som har lært at mestre dette, støtter et medmenneske som er kommet knap så langt i sin recovery-proces.

Peer-støtte defineres af Socialstyrelsen som:

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kompassets peergruppe hedder Peer2Peer og de tilbyder både borgere og frivillige at blive en del af et velfungerende peer to peer-fællesskab.

Læs mere om Peer2Peer og tøv ikke med at tage kontakt.

Kontakt os ved at skrive en ganske kort mail om dig selv – eller drop forbi til en kop kaffe og en snak.

Kontakt Peer2Peer

Peer2Peer

Sundbygårdsvej 1

2300 København S.