Referat fra Centerrådsmøde den 23. april 2021

Referat fra Centerrådsmøde den 23. april 2021 kl. 10-12 på TEAMS

1. Velkommen

Velkommen v. Camilla. (til alle og til den nyvalgte repræsentant fra BF R, og Sidse ny medarbejderrepræsentant fra hjemmevejlederne) 

2. Nyt fra centeret / forvaltningen v Marianne 

Vi starter mødet med gode nyheder. Det er netop blevet kendt, at de tre ASTer Ungehuset, Otillia og Pinta der stod til at udløb af bevilling ved årets udgang, har fået permanent bevilling.

Marianne har live fået at vide, at afstandskravet på ASTerne sænkes fra 2 til 1 meter.

Der laves i øjeblikket en analyse af ”servicekulturen” i SOF. Vi er udvalgt som center i Borgercenter Voksne. Målet er at undersøge hvordan ca. 30 mill. i over de kommende år skal bruges ift. hurtigere og bedre sagsbehandling, herunder kompetenceudvikling.

C og R melder sig til interview.

3. Nyt fra områderne Lars/Helle/Sidse/Sheila 

Lars fortæller at gruppeforløbene går godt hos hjemmevejlederne N, 3 fuldt bookede forløb samt 1 nyt hold under opstart. Dem der deltager, oplever også grupperne positivt.

Hos hjemmevejlederne i City går et ligeledes godt med gruppeforløbene.

C spørger hvad deltagerne skal få ud af det og om de skal være mere specifikke ift. indhold.

Deltagerne siger at det at man socialiserer og kommer ud i verden og arbejder med sig selv er meget værd.

Marianne fortæller, at §85 gruppeforløb foregår på ASTerne  på baggrund af gennemgang af relevante temaer som ambivalens, interesser og motivation mv, man arbejder med sine individuelle VUM i gruppen. Marianne tilbyder, at der kommer nogen og fortæller om hvordan grupperne fungerer på CR og BF.

C ønsker at mødes med andre der får hjemmevejledning på en uformel måde og arrangeret af dem selv. Hun kunne tænke sig at tale med nogen der deltager i en gruppe så hun kan høre hvad deltagerne siger, nu hvor hun er repræsentant for modtagere af hjemmevejledere.

HM skal over og tale med en af grupperne og fortælle om BF og informere om at de også kan komme i ASTerne.

Marianne foreslår at repræsentanterne for modtagere af hjemmevejledning med fast kadence stiller op til møde med dem der modtager hjemmevejledning.

C vil lade sig inspirere af HM.

Lars siger at det ville være godt at hjemmevejlederne kunne tage flyers med ud om BF.

Diskussion om hvordan man kommer bredt ud med info om BF og CR.

Helle fortæller at der i Ungehuset er en del aktiviteter der har fokus på civilsamfundet. Det er især på idrætsområdet.

Sheila har ringet til nogle af hendes kolleger (fra de selvejende som blev meget glade for at blive hørt) for at have noget viden om hvad der rører sig hos dem hun repræsenterer nemlig medarbejderne å AST. Hun beder CR om at give respons på hendes måde at repræsentere.

Hendes kolleger synes stadig faglig vejledning fylder en del. Den er blevet vel modtaget, den er god til at bevidstgøre hvad man går og gør i sit arbejde. Den former også en fælles identitet for AST-medarbejderne. En del er velkendt men noget af det er også en justering af den måde man arbejder med den. Det stresser lidt med at finde tiden til at arbejde med den, især de nye ting.

Marianne siger, at hun forventer at Sheila fortæller om nyt fra området og er bindeled til AST-erne.

CR diskuterer relevansen af forventningssamtalen. C er kritisk men det er ikke blevet så slemt som hun forventede. Helle fortæller om borgere der har været meget tilfredse med forventningssamtalen. Marianne fortæller at faglig guide er en oversættelse af de politiske mål. HM siger, at målene der bliver sat i forventningssamtalen kan opfattes som store og endelige men det kan jo også være mindre delmål.

R foreslår at der bliver lavet en brugerundersøgelse af resultatet af faglig vejledning.

Marianne maner til tålmodighed, hun ser dette år som implementerings år hvor der er mulighed for at rette til. Men som udgangspunkt skal der være et arbejde med målsætninger for borgerne.

Helle reklamerer lidt for Glorias TV på FB med nyheder fra området. Samt podcasts. Marianna og R har deltaget i en udsendelse om brugerforum som kan ses på Glorias FB.

4. Nyt fra Brugerforum  

R siger, at han har samlet BFs ting på google sheets og google docs for at man kan følge med ind imellem møderne.

R har ringet til dem der mangler repræsentanter i BF og tilbudt at komme ud og informere om BF. C og R har også talt om at tage ud til alle tilbuddene of fortælle om BR generelt til både borgere, medarbejdere og ledere.

HM fortæller at man i BF har arbejdet med VUM til hjemmevejledning og dette arbejde er stadig i gang bla. i en dialog med Kasper fra Visitationsenheden.

C efterlyser en oversigt over hvilke ASTer der har åbent hvornår her i coronatiden. N har talt med mange borgere der ikke ved hvornår ASTerne har åbent. HM fortæller hvordan de gør på Cafe Rose. Og alligevel er borgerne ikke helt klar over hvornår der er åbent.

Sheila siger om Gloria kunne løfte opgaven med at formidle overordnet for AST.

C foreslår der laves en fælles hjemmeside hvor man kan finde disse informationer. Ikke FB da mange borgere ikke er på.

Marianne foreslår at man starter lokalt, at man som borger gør opmærksom på det behov.

Marianne anerkender behovet for information om aktiviteter på tværs. Det er svært teknisk at skabe selv om det kunne virke så enkelt. Hun vil blive ved at arbejde med det. Hun håber at socialforvaltningens nye hjemmeside snart er på plads så vi kan begynde at arbejde med dette.

C spørger om man kan lave en liste over hvornår de forskellige steder har åbent, som alle hjemmevejlederne har med.

Lederne tager behovet for information på tværs af AST-erne med på ledermøde.

5. Valg af formand/næstformand 

Punktet er ved en fejl sat på, det skal først på når vi kan mødes fysisk. Derfor foreslår Camilla at det udsættes til juni.

Desuden foreslår hun at Jonas fortsætter som deltager i dialogforum det næste stykke tid idet der skal vælges nye til november (J har meldt afbud til dagens møde og Camilla spørger ham ved lejlighed).

C synes, at man godt kunne stemme nu. R og C vil gerne stille op til valg som formand og næstformand. C fortæller at der er 4 pladser i Dialogforum til vores CR.

Marianne foreslår at skubbe valget og at man melder sit kandidatur ind før næste møde.

Camilla foreslår at J og C fortsætter i Dialogforum indtil november når nye skal vælges.

Valg om valget skal udskyde til næste gang.

Det vedtages at J (såfremt han siger ja) og C fortsætter i Dialogforum til november og Camilla melder det ind til Dialogforum

Der er flertal for at udskyde valget til næste gang.

De der er interesserede i at stille op skriver det til Camilla inden næste møde.

6. Folkemøde på Bornholm 

Alle har modtaget invitation til tur til Folkemøde som skal bruges som et internat hvor vi arbejder i dybden med CR.

Folkemødet har billetter i år pga. corona. Vi ved endnu ikke om vi har billetter idet disse ikke er udbudt endnu. Camilla melder ud til CR så snart hun ved om hun har billetter til Folkemødet eller ej.

Hvis vi ikke får billetter, vil vi stadig holde et internat bare ikke på Bornholm og evt. på et andet tidspunkt hvor flere kan.

HM vil ikke med til Folkemøde hvis hun ikke er vaccineret men gerne et internat.

Camilla melder ud til CR så snart hun ved om hun har billetter til Folkemødet eller ej.

7. Eventuelt og tak for i dag

HM fortæller at der er stor succes på Cafe Rose med fælles udflugt til lyntest. Det kan anbefales.