Københavns Kommunes logo

Tværgående Centerråd

Her kan du læse mere om det Tværgående Centerråd, som er et demokratisk råd med medlemmer fra socialpsykiatriens andre fire centerråd.

Formålet med det tværgående centerråd er 

  • at udveksle erfaringer om, hvordan centerrådene arbejder og derved få inspiration og sparring og
  • at drøfte aktuelle emner, der kan bringes tilbage til de lokale centerråd og beboerråd samt til Dialogforum. 

Det tværgående centerråd består af medlemmer fra socialpsykiatriens fire centerråd. Der kan udpeges to repræsentanter fra hvert centerråd, og de enkelte centerråd udpeger selv deres repræsentanter. 

Det tværgående centerråd mødes to gange årligt og drøfter emner, som rør sig i socialpsykiatri København. 

Kontakt Tværgående Centerråd

Kontaktperson: Anne Mette Nielsen