Årshjul 2021: Møder i råd & fora

Her finder du et overblik over de forskellige rådsmøder og mødefora, som socialpsykiatrien afholder i 2021.

Centerråd

Møder 2021

Center for specialiserede botilbud:

 • 4. februar
 • 6. maj
 • 9. september
 • 25. november

Center for selvstændige boformer og sundhed:

 • 3. februar
 • 5. maj
 • 8. september
 • 24. november

Center for unge og midlertidige botilbud:

 • 2. februar
 • 11. maj
 • 7. september
 • 23. november

Center for støtte til borgere i egen bolig og AST:

 • 23. februar
 • 23. maj
 • 21. juni
 • 29. september
 • 18. november

Tværgående Centerråd

Møder 2021
 • 26. februar
 • 1. oktober

Brugerforum

Møder 2021
 • 10. februar
 • 12. april
 • 11. juni
 • 2. september
 • 4. november

Dialogforum

Møder 2021
 • 8. februar: Ekstraordinært møde med Beskræftigelses- og Integrationsudvalget

 

 • 19. februar: Formøde om budget

 

 • 25. februar: Budget

 

 • 11. marts: Ordinært møde med Socialborgmester

 

 • 20. maj: Ordinært møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

 • 19. august: Ordinært møde

 

 • 21. oktober: Ordinært møde